Slättens mat & mystik blir i år Slättens musik. Mer information på kommande.