top of page

Cornelia är en livsstilsbutik och café i Närpes. Cornelia kan man besöka året runt och sommartid har Cornelia även museum och loppis.

Hållbarhet är viktigt för Nicole Bonnet som driver Cornelia och Nicole berättar att man redan från att Cornelia grundades jobbat på ett hållbart sätt, fast man då inte pratade om hållbarhet på samma sätt som idag. Att så långt som möjligt använda sig av lokalproducerade råvaror är viktigt för Nicole. Verksamheten finns i en gammal miljö som man också har respekt för i sin verksamhet.

På Cornelia är många produkter som de använder i sin verksamhet eko och miljövänliga. Till exempel använder man på Cornelia numera bara miljömärkta rengöringsmedel och man har bytt till 100 % förnyelsebar el. I sin verksamhet försöker Cornelia också använda närodlat och lokalproducerade råvaror så långt som möjligt. Hållbarhetsarbetet innehåller så mycket mer än att bara sortera sopor och använda ekologiska produkter säger Nicole. Det handlar om t.ex. social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Hållbarheten ska genomsyra allt man gör och det är egentligen helt naturliga och vanliga saker, inget som är svårt eller kräver mycket jobb att uppnå. Många företag gör redan detta, man vet bara inte om det säger Nicole.

Cornelia har aktivt jobbat för hållbarhet och tagit ett miljöcertifikat och så har företaget blivit beviljat STF, Sustainable Travel Finland, certifikatet av Visit Finland. Miljöcertifikatet är ett ekocertifikat (luomomatkailu) från organisationen ECEAT Suomi ry, och certifikatet tog Cornelia för att kunna gå med i Sustainable Travel Finland. Certifikaten finns synliga på Cornelia för att besökarna skall kunna se dem. Kunder har också noterat på sociala medier att Cormelia har fått ett Sustainable Travel Finland certifikatet och frågat om certifikatet.

 

Besökare efterfrågar hållbara företag

Nicole berättar att besökare och turister mer och mer börjar välja ställen som arbetar med sina miljöfrågor och därför är det viktigt att jobba för hållbarhet och att ha ett certifikat. Speciellt tyska turister efterfrågar hållbara företag berättar Nicole. Att kunna berätta om hållbarhet i sin marknadsföring blir också viktigare och viktigare berättar Nicole. Det är också ett av kraven för att få ett certifikat, att man i sin marknadsföring skall berätta på vilka sätt man är hållbar. Nicole säger att hon blivit bättre på att berätta för sina kunder vilka produkter som är ekologiska, som till exempel de omtyckta ekologiska kokosbollarna. I sin marknadsföring har Nicole börjat lyfta fram närodlat, närproducerat och ekologiska produkter. Hon har också tryckt nya broschyrer med sustainable travel logon på.

Nicole berättar att hon också har börjat välja hållbar övernattning under sina jobbresor.

Under Slättens mat och mystik håller Nicole öppet både fredag och lördag. På fredagen kommer de att ha Smörrebrödsafton till kl. 21.00 och då kommer de även den ny införskaffade gamla bussen vara öppen så att man får sätta sig där. Eller så kan man avnjuta sin mat i cafévagnen, nötscaféet, inne i caféet eller i trädgården. Även våfflor och kakor kommer att finnas till salu.

Svenska banner Kursgården Plus 10.10.2021.png
bottom of page