top of page

Hemmanet är ett lantbruksföretag som har specialiserat sig bland annat på kalkonproduktion. Kristian Bengs berättar att i verksamheten har man en större mängder kalkon som man säljer till förädlingar, sedan har man också en mindre mängd ängskalkoner på bete som säljs direkt till konsumenter. På hemmanet har man specialiserat sig på flera olika saker och man säljer bland annat färdig gräsmatta på rulle. Kristian berättar att man också odlar den mat som kalkonerna får.

På Hemmanet jobbar man mycket med hållbarhet och hållbarhet är en viktig aspekt i deras verksamheter. Hållbarhet idag är ett måste och hållbarhet handlar inte bara om ekologisk hållbarhet utan också ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. På Hemmanet ser man hållbarhet som en helhet och något som är en självklarhet att jobba med.

En del i Hemmanets hållbarhetsarbete är att de strävar till att vara så effektiva som möjligt. I företaget har man tagit i bruk ny teknik, till exempel så odlar man åkrarna i precision med hjälp av GPS styrning. Man analyserar noga hur saker fungerar och funderar vilka insatser som krävs till olika processer. Energianvändningen i verksamheten håller man också koll på. Om det behövs ser de sig om efter nya alternativ och lösningar. På hemmanet strävar man också efter att de produkter man använder skall vara återanvändbara i den mån det är möjligt. Som en del av sitt hållbarhetsarbete har Hemmanet också räknat ut sitt koldioxidsspår av kalkonproduktionen.

Kristian Berättar att konsumenternas medvetenhet ökar och konsumenterna frågar om kalkonernas levnadsförhållanden och hur producenten säkerställer att de har det bra. Mycket av det hållbarhetsarbete som man gör kan kännas självklart för en själv menar Kristian, men det är viktigt att komma ihåg och kunna berätta för konsumenterna om sin verksamhet för att möta deras krav. Att lyfta fram det som är relevant för kunderna är viktigt säger Kristian.

Lördag 10.9 ordnas program för hela familjen på hemmanet när de öppnar upp sin gård för besökare. Hemmanet har planerat en dag fullspäckad med program, erbjudanden och aktiviteter för både gammal som ung. Bland annat ordnas frågetävling för barn, du får träffa deras ängskalkoner, du kan ta en sväng i traktorn och så får du bekanta dig med maskinerna som producerar det du äter. Du kan också avnjuta kalkonklubbor direkt från grillen. Gårdsbutiken är öppen och där hittar du olika specialerbjudanden.

Svenska banner Kursgården Plus 10.10.2021.png
bottom of page