top of page

Jag träffar Ann-Christin ”Cisse” Grönholm på Hotel Red & Green i Närpes för att prata hållbarhet och höra lite vad som är på gång till evenemanget Slättens mat & mystik.

Cisse berättar att hållbarhet är ett kontinuerligt arbete på Hotel Red & Green och har varit det sedan start. Den senaste förändringen gällande hållbarhet är att man har börjat sortera bioavfall och Cisse är glad att man nu får det sorterat. En förändring som man också gjort gällande sopsorteringen är att man har satt in brickor på hotellrummen på vilka gästerna kan lämna sina tomflaskor och på så vis sorteras soporna redan på rummen vilket förenklar sopsorteringsprocessen. På Hotel Red & Green använder man mycket närproducerade råvaror och Cisse jobbar aktivt för att hitta nya producenter och produkter.

Ett första steg i hållbarhetsresan var att genomgå arbetet för att erhålla Green Key certifikatet, som är ett miljöcertifikat. Efter att Hotel Red & Green uppnått Green Key kriterierna blev de också beviljade STF, Sustainable Travel Finland, certifikatet av Visit Finland. Cisse berättar att arbete med att ta de båda certifikaten har gett nya infallsvinklar och tankar. Hon fick idéer om hur de kunde göra saker annorlunda. För att erhålla Green Key certifikatet måste de till exempel räkna ut verksamhetens koldioxidavtryck.  

Cisse tipsar om att om man skall göra ett hållbarhetsarbete eller en hållbarhetsresa så måste jobbet kännas meningsfullt och det skall kännas att hållbarhetsarbetet man gör verkligen ger något åt den egna verksamheten. Ett hållbarhetsbete och en hållbarhetsresa gör man för att utveckla och förbättra den egna verksamheten och få nya ideer.

Cisse berättar att hållbarhet är så mycket mer än ekologisk hållbarhet som el, vatten och sopsortering. Den sociala hållbarheten är också mycket viktig på Hotell Red & Green. I den sociala hållbarheten ingår bland annat mångfald, att ta hand om personalen, och att vara serviceinriktad. Processen med att jobba för Sustainable Travel Finland certifikatet blev en ögonöppnare för denna aspekt berättar Cisse.

Att jobba med hållbarhetsfrågor och ta de två certifikaten ökade också medvetenheten hos Cisse att man i sin marknadsföring måste berätta om det hållbarhetsarbete man gör i verksamheten.  Redan från start har man på Hotel Red & Green lyft fram det lokalproducerade i sina menyer. Hotel Red & Green är stolta över våra lokala producenter och vill gärna lyfta fram dem lite extra och därför sätter hon med dem på menyerna och på lunchlistorna.  

Hotellgäster har mer och mer börjat fråga om hållbarhet och efter hållbara alternativ. Cisse berättar att cyklarna som är tillgängliga helt gratis för hotellets gäster, är ett mycket populärt färdmedel. Besökare visar också intresse för vilka produkter på menyn som är lokalt producerade. En fördel med att driva företag i Närpes är att det finns så mycket lokalproducerat här. Cisse berättar att Hotel Red & Green är bra på väg med hållbarhetsresan och de jobbar i små steg åt gången.

 

På fredag dukar de upp till den populära räkfrossan på Slättens mat & mystik. Det blir femte året man dukar upp räkfrossa i samband med evenemanget.

Svenska banner Kursgården Plus 10.10.2021.png
bottom of page