top of page

Norrbro är ett familjeföretag som fick sin början 2011 när Anders Norrback och Ann-Katrin Norrback tog beslutet att bli jordbrukare på heltid. Både Anders och Ann-Katrin var tidigare deltids jordbrukare och på Ann-Katrins jordbruk i Vörå odlar de än idag växter. På gården i Övermark har de lammköttsproduktion.

 

Grundfilosofin för Norrbro var att de skulle ha hand om allt från jord till bord själva. Det var också en av orsakerna till att de var en av initiativtagarna och gick med i det småskaliga slakteriet Tajma.Samtidigt som de började sälja lammkött i större skala startade REKO verksamheten upp och via REKO fick företaget en försäljningskanal som understödde deras vision om att köttet skulle gå från Norrbro direkt till konsumenten. REKO har varit och är än idag en viktig del i uppbyggandet av deras försäljningsnät. I den mån tiden räcker till deltar de också i olika marknader. Deras produkter säljs också till restauranger och specialbutiker.

På Norrbro är hållbarhet viktigt och Anders och Ann-Katrin har ekologisk odling och eget producerat foder. Det enda som de köper in till gården är ekologiskt odlad havre, mineraler åt djuren och energi.  De odlar också mycket vall som är positivt för klimatet. På Norrbro används inget importfoder över huvud taget. Bilen som de använder i sin verksamhet drivs på biogas och de sköter djurtransporterna i det närmaste helt själv med bil och släp.  Anders berättar att han hoppas att man skulle få det lagstiftningsmässigt så att man också kunde använda biogas i arbetsfordonen på ett ekonomiskt, sätt så att man bland annat skulle få biogasdrivna traktorer.

Vad gäller hållbar produktion så har konsumenten en nyckelroll menar Anders. Ett företag kan inte producera något som inte går att sälja, men säljer det bra så producerar företaget mera. Konsumenten påverkar via sina val. Närheten till konsumenten är viktigt och att konsumenten vet vem de skall fråga om de vill veta något om produkten är av stor betydelse för förhållandet mellan producent och konsument.

Anders berättar att det finns många utvecklingstankar och visioner för framtiden på Norrbro gällande hållbarhet.  Det som man just nu funderar på och undersöker är möjligheten att installera solpaneler.

Vill du bekanta dig mera med Norrbro och höra om hur de jobbar på gården kan du besöka dem lördag 10.9 kl 12.00-13.00 (Bengtsvägen 28, Övermark). Anders tar emot besökarna vid fårhuset och berättar om gården och fårproduktionen. På skördemarknaden i Övermark kan du köpa Norrbros produkter.

Svenska banner Kursgården Plus 10.10.2021.png
bottom of page